Header Ads

පිරිතක අනුසස් ඔබ දන්නවද? පිරිත ගැන ඔබ තවමත් නොදන්නා දේවල් මෙන්න

by 10:35:00 AM
පිරිතක අනුසස් ඔබ දන්නවද? පිරිත ගැන ඔබ තවමත් නොදන්නා දේවල් මෙන්න නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස. මේ ලිපිය ලියන්න ට මුලික ව...Read More
Powered by Blogger.