Header Ads

ආමාශයේ ගෑස් ඇතිවීම වළක්වා ගන්න හොදම පිළියම් මෙන්න.


ආමාශයේ ගෑස් ඇතිවීම වළක්වා ගන්න හොදම පිළියම් මෙන්න.

මෙය සමාන්ය්යෙන් ගොඩ දෙනෙක්ට ඇතිවෙන තත්වයකි. කාලයෙන් කාලයට ඇතිවෙන්න පුළුවන්. අද කාලයේ අප ගන්නා ආහාර නිසාත් මෙම තත්වය තව තව වැඩි වෙනවා. මෙසේ ආහාර ජීරණයේදී ගෑස් ඇතිවීම සාමාන්යෙ දෙයක් වුණත්, සීමාව ඉක්මවා එය ඇතිවෙනවා නම්, එය පීඩාකාරී තත්වය්ක් වෙනවා. ගෑස් තත්වය ඇති කරන ආහාර මොනවාදැයි ඔබ හඳුනා ගත යුතුයි. අහාර ජීරණය නිසි අයුරින් නොවෙන විටත් මෙසේ සිදුවෙන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔබය කළ හැකි පිළියම් කීපයක් තියෙනවා.

ගැස් ඇතිවීමට හේතු:

* පපුවේ වේදානාව ඇතිවෙන තරමට ගෑස් ඇතිවෙනවා යනු, උදර ප්රිදේශයේ ගෑස් ඇති වීමයි. ජීරණය නොවුනු ආහාර බඩවැල් වලට එන විට, බැක්ටීරියා හමුවේ ජීරණ ක්රිරයාවලිය ඇතිවෙනවා. ජීරණය සඳහා හේතුවෙන අම්ලත් මෙහිදී තම කාර්යෑය සිදු කරනවා. මෙම ක්රිකයාවලියේදී ගෑස් ඇතිවෙනවා.

* තන්තු වැඩි ආහාර නිසා ගෑස් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. මන්ද, ඒවා තරමක් අපහසුවෙන් ජීරණය වෙන නිසායි.

* සමහර අයට සමහර ආහාර ගැලපෙන්නේ නෑ. එවැනි ආහාරය ගත් විට ගෑස් වැඩි වශයෙන් ඇතිවෙන්න පුළුවන්.

* බියර් හා සිසිල් බීම පානය මඟින් බඩේ ගෑස් ඇතිවෙන්න පුළුවන්

* මලබද්දය ඇතිවීම නිසා ගෑස් ඇතිවෙනවා.

* කෑම ගන්නා විට හුලං ගිලෙනා විටත් ගෑස් ඇති වෙනවා.

ලක්ෂ්ණ:


* නිතර ගෑස් පිටවීම

* උද්ගීරණය

* බඩ පිපී ඇති ලෙස දැනීම

* උදරයේ තද ගතියක් දැනීම

* බඩ ගින්න නැතිවීම

ගෑස් ඇතිවීම සමාන්යත තත්වයක් වුණත්, සමහර අවස්තා වල මින් පපුවේ වේදනා පවා ඇතිවෙනවා. පිත්තාෂයේ ගල් ඇති වෙන විටත්, ඇපෙන්ඩිසයිටිස් අවස්තාවේදීත් මීට සමාන වේදනාවක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්.

මේ සඳහා පිළියම්:

* බිම වැතිරෙන්න. ගෑස් පිරී අපහසුතාවයක් දැනෙන විට බිම වැතිරී හිස ඉහලින් තියා ගන්න. අපහසුතාවය නැතිවෙන තුරුම එම ඉරියව්වේම සිටින්න.

* ගන්නා දියර ප්රිමාණය වැඩි කරන්න. ජීරණය නිසි ආකාරව සිදුවෙන්නේ නැති විට ගෑස් ඇතිවෙනවා. දියර වැඩි වශෙයෙන් ගන්නා විට ජීරණට වී නොමැති ආහාර බඩවැල් හරහා නිසි අයුරින් ගමන් කරනවා. තන්තු වැඩි වශයෙන් ඇති ආහාර ගන්නා විටත්, බොන දියර ප්රැමාණය වැඩි කළ යුතුයි.
දිරවා නැති ආහාර බඩවැල් වල ඇතිවිට ගෑස් වැඩි වශෙයෙන් ඇතිවෙනවා.

* සෝඩා පානයන් ගන්නා විට ගෑස් ඇතිවෙනවා. පපුවේ වේදනාව මින් ඇතිවෙන්න පුළුවන්

* ඉරියව්: ගැස් ඇති වී ඇති විට, එය අඩු කර ගැනීමට හේතුවෙන ඉරියව් තියෙනවා. හිස බිම තියා තට්ටම් පෙදෙස උඩට කරන්න. හිස පල්ල්හැ ඇතිවිට ගෑස් පහසුවෙන්ම පිටවෙනවා. බිම වැතිරී පාද පපුව මතට ගෙන එන්න. හුස්ම පිර කරන ගමන් ගැස් ශරීරයෙන් බැහැර කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
ආමාශයේ ඇති ගෑස් පිට කිරීමට නම්, ආමාශය හිස්ව තිබිය යුතුයි.

* කාන්තාවන්ට ගර්භණී සමයේදී මෙම තත්වය ඇතිවෙනවා. එවැනි අවස්තා වල පැත්තකට වැතිර ඉන්න. දෙපා හා සසඳන විට, හිස් ඉහලින් තබා ගත යුතුයි.

* ආහාර වලට අබ එකතු කරන්න. ගෑස් අඩු අරනු ඇත. ඔබ කැමති ඔනෑම ආහාරයකට එකතු කරන්න පුළුවන්.

* කුළු බඩු: කහ, දුරු වර්ග, එනසල් එකතු කිරීමෙන් අහාර ජීරණ කිරීයාවලිය ක්රශමවත් වෙනවා. මින් ගෑස් ඇතිවීම අවම වෙනවා.

* උණුසුම් පානයක් ගැනීම මඟින් ගෑස් ශරීරයෙන් පිටවෙනවා. කෝපි හෝ තේ පානය කරන්න. ජීරණය පහසු කරන ශාකසාර තේකක් ගන්න වා නම් වඩාත් හොඳයි.

* ඉඟුරු: ඔබට ගෑස් හා අජීරණ ගැටළු ඇති නම්, ඉඟුරු පරිබෝජනය වැඩි කරන්න. ඉඟුරු කැබැල්ලක් සැපීම හෝයුෂ පානය කරන්නත් පුළුවන්.

* පළතුරු: සමහර එළවළු පරිබෝජනයෙන් ඔබට ගෑස් ඇතිවෙනවා නම්, සමහර පළතුරු වලින් ඔබට සහනයක් ගන්න පුළුවන්. පැඟිරි පළතුරු යුෂක් කෑමට පසුව පානය කරන්න. පැපොල් පරිබෝජනය මඟින් බඩ පිපුම අඩු කර ගන්න පුළුවන්.

* ව්යාබයාම කරන්න. දිනකට මිනිත්තු 30ක් වත් ව්යා යාම කළ යුතුයි. ක්රි යාශීලීව සිටින්න.

* බේකින් සෝඩා: උණු වතුර කෝප්පයකට බේකින් සෝඩා හැන්ඳක් එකතු කරන්න. මෙමඟින් ජීරණය ක්රුමවත් වෙනු ඇත.

ඔබටත් ගෑස් ප්රතශ්ණය ඇති නම්, මෙහි ඇති පිළියම් කර බලන්න. ඔබට තත්වය ඉතා දරුණු ලෙස ඇති නම්, වෛද්ය් උපදෙස් පැතීම ණුවනට හුරුයි.අතර්ජාලයෙන් උපුටා ගැනීමකි
No comments:

Powered by Blogger.