Header Ads

ලිංගික සතුටේ ඔබ නොදන්නා මේ දේවල් අනිවා දැනගන්න.ලිංගික සතුටේ ඔබ නොදන්නා මේ දේවල් අනිවා දැනගන්න.


 ගුද මාර්ගය අවට අතිශය සංවේදී ස්නායු රාශියක් (කාම නිල ) පවතින බව බොහෝදෙනෙක්

නොදන්නා කාරණයක් වේ .: ගුද මාර්ග සංසර්ගයක් ඇරඹී මට ප්රලථම ඔබ ගුද මාර්ග හස්ත සංසර්ගය පුරුදුපුහුණු විය යුතුය . මෙය පුහුණුවීමට නිදහස් ස්ථානයක් මුලින්ම තෝරාගත යුතුය . ඔබ මෙය පුහුණුවන විට කවුරුන් හෝ පැමිණියහොත් එය ඔබ අපහසුවට පත්කරන බැවින් එම කරුණ ඉතාවැදගත් වේ . ඔබගේ ගුද මාර්ගය ලිහිල් වීමට කාලය අත්යනවශ්යතවේ . එය යෝනි මාර්ගය මෙන් ඉතා ලෙහෙසියෙන් සංසර්ගය සඳහා සුදානම් වූ අවයවයක් නොවේ . සුදුසු කාලයක් ලබාගෙන එය උත්තේජනය කිරීම ඉතා වැදගත්ය . තවද ගුද මාර්ගය පිලිබඳ යම් කාය ව්යයවච්චේද (human anatomy )දැනුමක් සුළුවෙන් හෝ තිබීම ඉතා වැදගත්ය . මිනිස් ගුද
මාර්ගය කෙලවර චක්රන පිධාන දෙකකින් සමන්විතය . ඉන් භාහිර පිධානය ඔබේ ඇසට පෙනුනද අභ්යගන්තර පිධානය අඟල් කිහිපයක් ඇතුලින් පිටතට නොපෙනෙන සේ පිහිට ඇත . ඔබ ගුද මාර්ග හස්ත සංසර්ගය ආරම්භයේදී ඔබගේ ඇඟිල්ල හෝ වෙනයම් කම්පැක කම ක්රීනඩා භාණ්ඩයක් (sextoy /dildo )ගුද මාර්ගයට ඇතුළු කිරීමේදී ඔබට වේදනාව ගෙනදෙන්නේ මෙම අභ්ය්න්තර පිධානයවේ .


 එකවරම එම අභ්යසන්තර පිධානයෙන් ඔබ්බට කිසිවක් ඇතුළු නොකරන්න . ක්රශමයෙන් ටිකින්ටික වේදනාව නොදෙනෙන පරිදි ඉන් ඔබ්බට ඇඟිල්ල ගෙනයෑමට පුරුදු වීම මෙම ගුද මාර්ග සංසර්ගයේ පළමු ජයග්ර්හනයය් . මෙහිදී වෙළඳපලේ (pahrmacy ) ලබාගැණීමට හැකි මිල අඩු ජෙල් වර්ග වන KY Gel හෝ Easy Glide වැනි ජෙල් වර්ගයක් හොඳින් භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත්ය . මෙමජෙල් වර්ග වෙනත් බේබි ක්රීම් හෝ තෙල් වර්ග ඒ සියලටම වඩා ස්වාබාවික ශාකයක් වන කොමාරිකා ගුද මාර්ග සංසර්ගයට සැබවින්ම සුදුසුවේ.1. ගුද මාර්ග සංසර්ගයට හොඳම සංසර්ග ඉරියව් වන්නේ මිෂනරි ,ඩෝගී ,ස්පූනින්ග්‍ ,සහ ලැප් ඩාන්සින් ක්රමම වන අතර පටන්ගැන්මේදී ස්පූනින්ග්‍ ක්රෂමය භාවිතයෙන් සහකරුගේ ලිඟුව ඇතුළු කිරීම ඔබට හොඳින් පාලනය කලහැක . මම නම් ලැප් ඩාන්සින් ක්රෂමයෙන් පටන්ගෙන ඩෝගී ක්රවමයෙන් අවසන් කිරීමට කැමැත්තෙමි . ඔබට පහසු සහ සැප ගෙන දෙන ඉරියව්වක් තෝරාගැනීම ඔබසතුය .


2. ගුද විවරය අවට ඇති රෝමයන් වේ නම් ඒවා VEET හෝ ANNE FRENCH  (රේසර්) වැනි රෝම ඉවත්කරන කරීම් මගින් හොඳින් ඉවත්කොටගන්න .


3.. ගුද මාර්ග සංසර්ගයෙන් ඔබ ගබ්ගන්නේ නොමැති නමුත් සංසර්ගයෙන් අනතුරුව ඔබගේ ගුදයෙන් පිටවිය හැකි සහකරුගේ ශුක්රක ධාතු යෝනියට ගලා එමෙන් ඔබ ගැබ්ගත හැක . එමනිසා සෑමවිටම ගුද සංසර්ගයෙන් අනතුරුව ඔබගේ ගුද මාර්ගයේ ශුක්රාලනු හොඳින් පිටවනතෙක් වැසිකිලියට ගොස් තැටමිමෙන් ඒවා ගුදයෙන් පිටකරගන්න . අනතුරුව ගුද ප්රමදේශය හොඳින් සබන් යොදා සෝදාගන නැවත වරක් ඔහු සමග එක් වීම සිදුකරන්න .


4. ගුද මාර්ග සංසර්ගය සෑම විටම ඔබගේ සහකරුට උපරිම වින්දනයක් ලබාදේ . එසේවන්නේ ගුද මාර්ගය යෝනියට වඩා හිරබැවින්ද , වඩා උනුසුම් බැවින්ද නිසා වේ . ගුද මාර්ග සංසර්ගයට ඔබේ සහකරුට ඉඩදීම ඔහු ඔබවෙතම රඳවා ගැනීමට හොඳම ක්රිනයාමාර්ග වලින් එකකි .

5.ඔබගේ අභ්යiන්තර ගුද චක්ර පිධානයට ඔබබෙන් සහකරුගේ ලිඟුව ගියපසු ගුදමාර්ග සංසර්ගයේදී කිසිම වේදනාවක් නොදනේන්බවට සහතික කලහැක .නමුත් ඒ අවස්ථාව එනතෙක් ඔබ සහ ඔබේ සහකරු ඉවසිලිවන්තව ක්රිබයාකලයුතුය .

6.සෑම විටම ඔබ හොඳින් දන්නා එක් ලිංගික සහකරුවෙක් තබාගන්න . එම සහකරුද ඔබමෙන්ම ඔබසමග පමණක් ලිංගිකව එක වන අයෙක්දෙයි සොයාබලන්න .

7.ගුද මාර්ග සංසර්ගයේදී සහ ඊට පෙර මෙන්ම පසුවද ඔබගේ සහකරු සමග හොඳ සන්නිවේදනයක් තබාගන්න . ඔබ කැමති ආකාර සහ ඔහුට උපරිම සතුට දෙන ඉරියව් ,  කතාබහකිරීමට ලජ්ජනොවන්න .


8.අවසාන වශයෙන්.බිඳීමට හෝ කැඩීමට හැකි හෝ රළු හෝ තියුණු දාර සහිත දෑ ගුදමාර්ගයට අතුලුකිරීමෙන් වලකින්න .දැනට ගුදමාර්ග සංසර්ගයේ යෙදෙන සහ යෙදීමට බලාපොරොත්තුවෙන සියළුදෙනා වෙනුවෙන් මෙසේ මේ කෙටිසටහන ඉදිරිපත් කළ අතර ඉදිරියේදී ඔබගේ කැමැත්ත මත G -Spot වැනි මාතෘකා සම්බන්දයෙන් කතාකිරීමට. බලාපොරොත්තු වෙමි .

අතර්ජාලයෙන් උපුටා ගැනීමකි
No comments:

Powered by Blogger.